Kontakt

Třídní učitelka - Kateřina Hošmánková

Tel. číslo - 777 031 991

E-mail - hosmankovak@zsjm-me.cz

Kontaktujte nás