UČIVO 

Založen čtenářský deník:

na začátku každého nového měsíce bude vybrán. Požadavek: jedna přečtená kniha za měsíc.
 
Název knihy
autor
ilustrátor
pár vět o knize (malé shrnutí)
obrázek vztahující se ke knize
podpis rodiče
 
 

DOMÁCÍ ÚKOL: 

 
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ: